Bod aan geadverteerde prijs staat niet zomaar gelijk aan een verkoop!

14 mei, 2019 - Britt Wils
Het gebeurt de dag van vandaag alsmaar meer. Als kandidaat-koper val je op een woning, maar de eigenaar aanvaard een bod van een andere kandidaat, ook al had je de vraagprijs geboden. Zeker geen leuke ervaring. Ook wij als vastgoedmakelaar vinden dit vervelend, omdat we telkens een gegadigde moeten teleurstellen.

Hieronder lichten we je toe hoe de wetgeving nu net in elkaar zit. De vraagprijs bieden betekent namelijk niet automatisch een akkoord.

 

De meeste vastgoedmakelaars werken met een klassieke bemiddelingsopdracht. Dit houdt in dat de vastgoedmakelaar enkel feitelijke handelingen mag stellen, namelijk het zoeken van kandidaat-kopers. Het is dan de taak van de vastgoedmakelaar om alle ontvangen biedingen voor beoordeling en eventuele aanvaarding aan de opdrachtgever voor te leggen.

De beslissing om een bod al dan niet te aanvaarden ligt bij de opdrachtgever. Die is ook vrij in de keuze welk bod zijn voorkeur geniet. Zo kan de opdrachtgever in principe een lager ‘zuiver’ bod verkiezen boven een hoger bod ‘onder opschortende voorwaarde’. Daarnaast kan hij ook de voorkeur geven aan een bod van een kennis in plaats van dat van een wildvreemde.

In de rechtspraak werd intussen bij herhaling geoordeeld dat de geadverteerde prijs in zoekertjes van de vastgoedmakelaar geen bindend aanbod van de verkoper inhoudt, maar enkel een uitnodiging is aan kandidaat-kopers om een bod uit te brengen. Dit wil zeggen dat het bod van een kandidaat-koper nog steeds door de eigenaar aanvaard moet worden opdat een verkoop tot stand zou komen.