Nieuw EPC vanaf 2019

20 december, 2018 - Britt Wils
Wil je je woning verkopen of verhuren? Dan heb je al een tijdje een EPC, ofwel energieprestatiecertificaat nodig. Dit certificaat drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger de woning. Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje. Het zet er helemaal anders uit en bevat een stuk nieuwe informatie. De woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn een pak concreter.

In 2008 werd het EPC voor het eerst verplicht voor woningen en appartementen die te koop werden aangeboden. Enkele maanden nadien werd diezelfde verplichting doorgetrokken voor panden in de verhuur. In de loop der jaren werden er stelselmatig verbeteringen aangebracht aan het certificaat. Tien jaar na de lancering zal het EPC een stuk uitgebreid worden. Het doel? Meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning.

Op het nieuwe EPC, ofwel EPC+, zal er een label toegevoegd worden gaande van A+ (voor een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (voor zeer energieverbruikende woningen). Zo zal de potentiële koper of huurder sneller de energieprestatie van het pand kunnen inschatten en zal hij die gemakkelijker kunnen vergelijken met andere eigendommen.

Daarnaast worden de aanbevelingen grondig uitgebreid, overzichtelijk weergegeven en aangevuld met een kostenindicatie. Dit zal de potentiële koper/huurder op een snelle en eenvoudige manier inzicht geven in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en wat de grootte-orde is van het bijhorende kostenplaatje. Ook zal technische informatie terug te vinden zijn op het nieuwe EPC.

Mijn oud EPC is nog geldig. Moet ik een nieuw certificaat laten opmaken?

Zolang je over een geldig EPC beschikt, hoef je geen nieuw te laten opmaken; het oude EPC blijft sowieso tien jaar geldig. Een EPC dat vanaf januari wordt opgemaakt, zal automatisch de vernieuwde versie zijn.

Contact opnemen?